صفحه نخست
اهنگ های هیچکساهنگ های رپ دیگرگزیده مقالاتمتن اهنگ ها و بیو گرافی اهنگ های شاداهنگ های غمگین
اهنگ های رپ دیگر متن اهنگ اراذل برین خونه هاتون 1391/10/22

اراذل برید خونه هاتون

بازم کلان پیچیده تو این کوچه

همه غلاف میکنن هر چی خلاف چون گیر میده الان

رقص نور داره کوچه و قرمزه اما مهمونی نیست که یه دافی قر بده

همه متوجه میشن و متفرق

چون که توی جیب های ما چند تا مورد هستش

بچه گربه می شم من جلوی کلان از اون بچه های خوبی که مامان می شه فداش

بهش فاز می دم فکر کنه مهندسم بهش می گم از رتبه و معدلم

تازه شدم منم یه پسر مودب

حاجی لبخند میزنن و میگن موفق باشی

وقتی دور شد که دیگه سروش رو نبینه

بچه ها میگن رپ رو شروع کن

اینو میخونم و یه قوطیه دستم همش

ببین ببین به من دستبند نزن

داره یه صدایی میاد همه در میرن

همه در میرن درگیریه

گیر دادن به ما تفریحه

مخصوصاً وقتی شب میشه

ما هممون می نیبوس رو بر دار

سرکار دعوا دعوا

تكون نخور از جات باشه باشه شوخی کردم

تو جیبم من چیزی نیست که بخوام یه جوری در رم

آره جون عمت

باید حتماً حتماً یه آتو بگیری كه بشی سرگرم هر شب ؟

میگی برگرد تا بزنی دستم دستبند

من رفتم آره ها ها ها ها

اگه بشم دلقك تا سه شب نعشه ام

سروشم میكنم جون وروجکم من

پس اونقدر می خونم كه دود از كلت

بزنه بیرون " وك وك " كنی چو اردك

با فندكم بازی نكن احمق " تق تق "

همه نزنن از دم وای پلیس مجبورم نزنم در رم

داره یه صدایی میاد همه در میرن

همه در میرن درگیریه

گیر دادن به ما تفریحه

مخصوصاً وقتی شب میشه

داره یه صدایی میاد همه در میرن

همه در میرن درگیریه

گیر دادن به ما تفریحه

مخصوصاً وقتی شب میشه

نگاه نکن پشتت رو رضا

چرا ؟

یه کلان داره میکنه نگاه ، چیزی داری پیشت ؟

نه

چیزی بارت میشه

وای یه سیگاری پیشم هست

تو بیکاری پیچیدم

هول نشو آروم بندازش از جیبت زمین شمشادا بلندن

نه

پس بشین سریع پاتو روش بزار رضا انگار دیگه سگ خور

نه خوب بس كن هولم نكن حاضرم تو گور باشم دور نندازم نعشه ها رو

پاشو حاجی بیسیم و زد در رو

نکنه میخوای بری زندان

بچه ها

ما میخوایم پولدار بشیم با رپ فارسی

تا تو خیابون راه بریم

داره یه صدایی میاد همه در میرن

همه در میرن درگیریه

گیر دادن به ما تفریحه

مخصوصاً وقتی شب میشه

داره یه صدایی میاد همه در میرن

همه در میرن درگیریه

گیر دادن به ما تفریحه

مخصوصاً وقتی شب میشه

صامت صامت صامت